Fundacja w Domu Pomocy Społecznej

Pan Prezes spotkał się z mieszkankami Domu Pomocy Społecznej.