Idea, Wizja, Misja, Motto

Misja Fundacji RUSZ z Pomocą: Misją Fundacji RUSZ z Pomocą jest nieść nadzieję, organizować pomoc i doraźne wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Fundacja RUSZ z Pomocą – Nasza wizja przyszłości na lata 2018-2023:
1. Chcemy w sposób aktywny, możliwie trwały, odpowiedzialny i zaangażowany budować społeczność Naszych wolontariuszy oraz Fundraiserów w różnych miastach Polski!
Poprzez to działanie będziemy w stanie wspierać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym jeszcze bardziej i jeszcze skuteczniej!
2. Pragniemy, by w Naszej Fundacji promować zachowania przyjazne środowisku poprzez np. wykluczenie obiegu dokumentacji papierowej, a wprowadzenie obiegu elektronicznego, dzięki czemu nie tylko obniżymy koszta administracyjne, ale uratujemy drzewa przyczyniając się do ochrony wielu gatunków zwierząt!
3. Mamy plan, aby być organizatorem i sponsorem ważnych wydarzeń o charakterze kulturalnym!
4. Widzimy Naszą Fundację jako: stabilną finansowo (dzięki licznym dofinansowaniom, na przykład ze środków UE i realizacją projektów we współpracy z darczyńcami, podmiotami instytucjonalnymi, sponsorami), skuteczną w uzyskiwaniu grantów, posiadającą miejsce w jednym z wojewódzkich miast, do prowadzenia aktywności opartych na działaniach statutowych Fundacji!
5. Istotnym dla nas jest fakt, bycia postrzeganą w nadchodzącej przyszłości, jako Fundacja otwarta na zmiany i dialog społeczny, w charakterze bycia oryginalnej, kreującej niestandardowe potrzeby zgodnie z celami statutowymi!

Czym się zajmuje Fundacja RUSZ z Pomocą?
1. Wierzymy, że duże kwoty, biorą się z małych, dlatego w ramach tego filaru prowadzimy od początku Naszej działalności non-profit zbiórkę publiczną.
Po jej zakończeniu w sposób optymalny i odpowiedzialny dywersyfikujemy zebraną kwotę przeznaczając ją dla Naszych Partnerów, z którymi zawieramy odpowiednie Porozumienia.
Podchodzimy w przekonywujący sposób do pozyskiwania środków, informując jednocześnie Darczyńców odpowiednio o celu zbiórki.
2. Rozwijamy formułę wolontariatu oraz Fundraisingu poprzez częste szkolenia, spotkania, telekonferencje. Jesteśmy z Nimi w stałym kontakcie, chętnie też odpowiadamy na ich pytania dotyczące naszej działalności non-profit.
3. Prowadzimy bezpłatną gazetkę RuszVOICE!, dostępną dla każdego, kto ma chwilę wolnego czasu, która ukazuje się sukcesywnie od 2018r., gdzie krzewimy zasady filantropii, raportujemy o bieżących działaniach, dostarczamy informacji związanych z organizacją pomocy psychologicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a młodzi twórcy będą mogli odnaleźć tam miejsce do realizacji swoich poetyckich talentów, do czego Fundacja ich ochoczo zachęca!
4. Zgodnie ze Statutem realizujemy inwestycje o charakterze duchowym poprzez m.in. promowanie wartości transcendentalnych, poszukiwanie wspólnie razem sensu życia w różnych nurtach filozoficznych, udostępnianie wyjątkowych i niezapomnianych Indukcji Transowych, publikowanie stale horoskopu, wspieranie się wzajemnie w procesie wzrastania i osiągania pełnego potencjału!
5. Jesteśmy otwarci na kształtowanie bardziej ludzkiego społeczeństwa, czynimy to poprzez m.in. Streetworking. Zarząd Fundacji wraz z wolontariuszami, co rusz wychodząc na ulicę największych miast Polski – rozmawia z osobami bezdomnymi, towarzysząc im i ruszając z pomocą w realizacji różnych zadań. Poznajemy ich otoczenie, miejsca w których spędzają najwięcej czasu, nawiązujemy kontakt, a poprzez zbudowanie ich zaufania – budujemy z nimi relację. Dążymy do wzmocnienia poczucia własnej wartości u osób bezdomnych, a także ich wprowadzenia do pełnego udziału w życiu społecznym.