Nawiązanie współpracy z Fundacją Dobry Duszek

W dniu 14.03.2016r., nawiązana została współpraca między Fundacją RUSZ z Pomocą, a Fundacją Dobry Duszek (z siedzibą w Radomiu).