Nawiązanie współpracy z Fundacją Dobry Duszek

    W dniu 14.03.2016r., nawiązana została współpraca między Fundacją RUSZ z Pomocą, a Fundacją Dobry Duszek (z siedzibą w Radomiu).

    « 1 z 8 »