Otrzymanie numeru REGON

W Głównym Urzędzie Statystycznym Fundacja RUSZ z Pomocą odbiera numer REGON.