Podziękowanie za pomoc od Koszalińskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym!