Prezes Fundacji ukończył kurs „Podstawy Terapii Zajęciowej”