Promujemy ekumenizm zgodnie z Naszymi celami statutowymi :)

Prezes Jan Rusz czytał Biblię w ramach akcji „Warszawa czyta Biblię”  w