Referencje

Fundacja RUSZ z Pomocą realizując swoje zadania Statutowe, współpracuje
z licznymi Podmiotami Instytucjonalnymi, tworząc dookoła siebie współmierne środowisko, dzięki któremu – aranżując i kreując nowe perspektywy – buduje sprzyjające okoliczności, uzyskując w ten sposób oczekiwany oddźwięk.

Dziękujemy, że Nasza wspólna, solidarna i kolektywna współpraca stwarza potencjał do wzniesienia się ponad podziałami! 

Utrzymując się w przedświadczeniu, że kroczymy w dobrą stronę – zamieszczamy poniżej w galerii stosowne ewaluacje.

[KLIK], ZNAJDŹ SWOJEGO DORADCĘ Z  www.BazaDoradcow.pl