Stowarzyszenie Dzieci z Wadą Słuchu „SURDO” dziękuje za wsparcie od Nas.