Święta 2019! Bezdomność to nie jest wybór, ani konieczność.

W Święta Fundacja RUSZ z Pomocą pomyślała również o osobach bezdomnych z Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej – ze środków z Państwa ofiarności zostały zakupione paczki świąteczne dla osób bezdomnych z m. st. Warszawy. Dziękujemy za przekazanie paczek w Naszym imieniu! I pamiętajmy, bezdomność to nie jest wybór, ani konieczność.