Wspieramy warszawskich bezdomnych wraz z Grupą Ekumeniczną.