Zajęcia podopiecznych w Bibliotece.

Fundacja RUSZ z Pomocą jest dumna z tego, że w ramach zbiórki publicznej, którą prowadzi może współfinansować jesienne zajęcia Krokusa w bibliotece.