Zarząd Fundacji

Prezes Fundacji – Jan Rusz
Wiceprezes Fundacji – Grażyna Rusz