Obraz przedstawia fundatora podczas wizyty w domu seniora
#

OD FUNDATORA DO ZARZĄDU

Nasza Fundacja działa na podstawie przepisów
Ustawy z 6 kwietnia 1984 r.,
o fundacjach, a także na podstawie ustanowionego przez Fundatorów Statutu.

Akt Notarialny został podpisany 05.05.2015r., ale… to nie koniec!
Fundatorzy w swoich datach urodzenia mają cyfry dające niepowtarzalne możliwości!

NAZWISKO „RUSZ”
ORAZ NAZWA FUNDACJI
TO NIE PRZYPADEK!

Daty urodzenia Pani Grażyny Rusz (zwanej Fundatorem) to 05.05.,
a Pana Jana Rusz (zwanego Fundatorem) to 11.11.

W mniemaniu Fundacji RUSZ z Pomocą są to bezsprzecznie zdarzenia, które potocznie możemy określić jako „ewenement”. Czujemy, że predestynuje Nas to do wstawiennictwa
za tymi, którzy nie mogą się bez Nas obejść, a My – bez nich! 

Dlatego jesteśmy. I chcemy zmienić Twoje życie w ramach realizowanych przez Nas przedsięwzięć!

Realizując cele Fundacji RUSZ z Pomocą, działamy zgodnie z postanowieniami Statutu (odpowiadając m.in. za jej codzienne funkcjonowanie), jego celami, a także zgodnie z obowiązującym prawem.

Nie ukrywając faktu posiadania wspólnego nazwiska – jesteśmy tylko ludźmi i mamy prawo manifestować prywatne poglądy, które mogą być rozmaicie odbierane zza kulis. Jedną z wartości którą wyznajemy jest to, aby mimo wysuwanych kontrargumentów adwersarza: dochodzić do kompromisu, współgrać ze sobą, być DLA ROLI, którą pełnimy w Naszej skromnej organizacji. W tym także dla Ciebie!

Ostentacyjnie Fundacja (jako osoba prawna) nie może ponosić odpowiedzialności za sposób patrzenia na Świat prywatnymi oczyma Członków Zarządu, albowiem – jak każdy Polski obywatel, korzystaMY (Pani Grażyna, czy Pan Jan) z konstytucyjnie zagwarantowanej swobody wypowiedzi oraz prawa do wyrażania swoich poglądów. 

Pomoc Inwalidom

Służymy wsparciem osobom niepełnosprawnym oraz pomagamy przezwyciężać trudności dnia codziennego.

Pomoc Psychologiczna

Zapewniamy pomoc psychologiczną dzieciom, młodzieży i dorosłym.

Wartości duchowe

Zajmujemy się przybliżaniem wartości duchowych, transcendentalnych, służących rozwojowi człowieka w sferze ducha

sTWORZYLIŚMY KODEKS ETYCZNY

Jesteśmy otwarci i dajemy sobie prawo do pomyłek. Brzmi banalnie, lecz XXI wiek jest zbyt chaotyczny.
Dążymy do osiągnięcia tego, aby ogólnie przyjęte zasady etyczne były najważniejszym punktem odniesienia
w procesie podejmowania istotnych decyzji mających wpływ na dalsze funkcjonowanie Fundacji.
Tej, o wdzięcznej nazwie – „RUSZ z Pomocą”.
W duchu inspiracji cytatem Władysława Bartoszewskiego – „Warto być przyzwoitym”,
wspólnymi siłami opracowaliśmy i tchnęliśmy Kodeks Etyczny Fundacji RUSZ z Pomocą
jako dokument wyznaczający Nasze decyzje i działania. 
Naszych wolontariuszy, Fundraiserów, osoby zaangażowane bezpośrednio w rozwój struktur Fundacji
darzymy zaufaniem, jednocześnie będąc ostrożnym. Bez nerwów, to nic osobistego, choć może wywoływać pewne emocje!
Wspólny wkład w przestrzeganie Kodeksu Etycznego Fundacji RUSZ z Pomocą to DNA triumfu.
Zdajemy sobie sprawę z tego, iż posiadając status Fundacji non-profit spoczywa na Naszym zespole odpowiedzialność – nie tylko obywatelska, społeczna, ale także ta… przyzwoita!

SPRAWOZDANIA

STATUT

ReFERENCJE

#Wielowymiarowa pomoc

Pomoc
rodzinom

Rodzina to fundament ludzkich relacji, dlatego pomagamy w trudnej sytuacji gospodarczej, finansowej i zdrowotnej.

Pomoc
BezDOMNYM

W Polsce problem bezdomności dotyczy nawet 300 000 osób, dlatego organizujemy pomoc zarówno materialną, jak i psychologiczną.

Pomoc
Chorym

Wspieramy osoby, które walczą z przewlekłymi chorobami. Organizujemy także różnego rodzaju zbiórki.

ZarząD FUNDACJI

Każdy dzień stawia przed nami nowe wyzwania. My staramy się im sprostać, bo wiemy, jak wiele jest jeszcze do zrobienia, aby ludziom żyło się lepiej.

Jan Rusz

PREZES

Zmienia świat i codziennie odkrywa nowe inspiracje oraz pokonuje własne słabości.

Wiceprezes fundacji Grażyna Rusz

Grażyna Rusz

Wiceprezes

Działalność fundacji pozwala stawiać czoła schizofrenii. Odważnie patrzy w przyszłość.