Zajęcia z Języka Angielskiego

    Nasza fundacja finansuje zajęcia z języka angielskiego. To bardzo cenna lekcja dla podopiecznych.

    « 2 z 8 »